Sobre aquesta web Sobre aquesta web

El nom d'aquesta web és

Germanica: Wörterbuch und Übungen für Anfänger

Web per a practicar alemany que ofereix els següents recursos:


Nota important

Els continguts d'aquesta web s'ofereixen com estan. S'ha realitzat i es realitzarà un esforç perquè la web funcioni bé i els continguts siguin correctes. No obstant això pot haver-hi algun error en el funcionament de la web o en els seus continguts. Aquests possibles errors es corregiran tan aviat com sigui possible, una vegada detectats.

Per a comentar un error o fer qualsevol suggeriment pots utilitzar aquest


Crédits Crédits

Recursos utilitzats en el desenvolupament d'aquesta web:

Icones per FAMFAMFAM (Silk icons set)

Logotip "Germanica" generat amb Logo Creator

Paleta de colors "quiet morning" de Skyblue2u a COLOUR lover

Botons generats amb Da Buttom Factory

Imatges amb gradient realizats a Dynamic Drive: Gradient Image Maker


Banners

Germanica: Wörterbuch und Übungen für Anfänger
https://www.linguagermanica.net/images/bnr_germanica.jpg

Germanica: Wörterbuch und Übungen für Anfänger
https://www.linguagermanica.net/images/bnr_germanica_mid.jpg

i la url és https://www.linguagermanica.net/


Com enllaçar amb aquesta web

Copia i pega en la teva web el següent codi HTML:Germanica

Del llatí "Lingua Germanica" que vol dir "llengua alemanya".