Diccionari Diccionari

 
alemany

catalą

espanyol

anglčs

italią

Nova cerca

Com buscar una paraula en el diccionari d'alemany

Escriu la paraula o part de la paraula (mínim dos caràcters) i prem el botó de l'idioma amb el qual vols fer la cerca.

La cerca en el diccionari és insensible a majúscules i minúscules. Els caràcters ß/ss ä/ae ö/oe ü/ue són acceptats.